De Buurt, onderwijs en sport coördinator (Niveau 4)

De BOS- medewerker is in staat om doelen te behalen met beperkte middelen (geld, mankracht, accommodatie en materialen). Dit vraagt van hem creativiteit, doorzettingsvermogen en beïnvloedingsvermogen. Dat laatste heeft hij bijvoorbeeld nodig om te proberen meer middelen tot zijn beschikking te krijgen.

De BOS- medewerker functioneert in diverse samenwerkingsverbanden en staat dan ook voor de opgave samen te werken met diverse partijen.
In zijn werk zal hij vaak te maken krijgen met onverwachte omstandigheden, waardoor het belangrijk is dat hij kan improviseren en beschikt over een hoge mate van flexibiliteit. Hij moet kunnen functioneren in een politieke omgeving en is een organisator bij uitstek.
Hij beschikt over inlevingsvermogen en kan goed omgaan met diverse, soms moeilijke doelgroepen. Hij is sociaal vaardig, integer en tolerant, maar is niet bang om mensen aan te spreken op hun gedrag en om duidelijke waarden en normen te stellen. De BOS- medewerker kan goed op zijn eigen gedrag reflecteren en stelt zich open voor feedback van anderen. Zowel de fysieke als de sociale veiligheid van deelnemers hebben continu zijn aandacht.
Omdat taken en bevoegdheden niet altijd scherp zijn afgebakend, is het belangrijk dat hij op kan komen voor zijn eigen belangen en zijn grenzen aan kan geven.

Werkveld BOS- medewerker

  • basisscholen w.o. de brede school
  • naschoolse opvang
  • gemeentelijke diensten voor sport en recreatie
  • provinciale sportraden
  • lokale sportservicebureaus / steunpunten voor sport, zorg en welzijn
  • landelijke en regionale sportorganisaties
  • sportbonden