jun 15

Examendossier

Beste Student,

Elke student heeft een examendossier, dit dossier bevat alle belangrijke bestanden van je opleiding om uiteindelijk je diploma te behalen. Als student mag je niet (meer) aan het dossier komen.

waarom?… De docenten zijn verantwoordelijk voor het dossier en we merken dat er niet zorgvuldig met de dossier om wordt gegaan als het toegankelijk is voor iedereen.

dus… lever bestanden voor in het dossier af bij een docent, met voorkeur bij je SLB ‘er en check vervolgens¬†bij de docent of de documenten verwerkt zijn in het dossier.

Met sportieve groet,

Team Sport & Bewegen