Stage contract
Alle studenten en praktijkopleiders moeten een stagecontract ondertekenen waarop staat dat zij dit jaar 200 klokuren stage lopen.

Afronden van de stage
De student kan zijn stage voldoende afronden wanneer
• De student 200 klokuren heeft gemaakt
• Een voldoende heeft voor zijn eindbeoordeling
• Een voldoende heeft voor zijn opdrachten uit het keuzedeelboekje

Het schooljaar bij ons is opgebouwd uit 4 periodes van 10 weken.
Na 10 weken moet de student zijn opdrachten af hebben van de desbetreffende periode en inleveren op school.
Periode 1 eindigt op 13 november
Periode 2 eindigt op 5 februari
Periode 3 eindigt op 23 april
Periode 4 eindigt op 17 juli

Beoordeling
Wij werken met een digitale beoordeling die aan het einde van iedere periode ingevuld moet worden. Om bij deze beoordeling te komen kunt u op onderstaande link klikken:

Tussenbeoordeling


Urenregistratie
De student houdt zelf zijn uren bij en deze urenregistratie wordt aan het einde van iedere periode door de praktijkopleider ondertekend. Naast het vaste moment mogen de studenten ook ingezet worden bij andere activiteiten en deze uren mogen ze meetellen. Per week mogen de studenten 1 uur rekenen voor het voorbereiden van de training. Dit uur mogen ze alleen tellen wanneer ze ook kunnen aantonen dat ze een voorbereiding hebben gemaakt op het lesvoorbereidingsformulier van sport en bewegen.

Opbouw stage opdrachten
De opdrachten die de studenten op stage moeten maken lopen parallel met de inhoud van het vak Les- en leidinggeven op school.
Periode 1:
De beginsituatie, doelstellingen
Periode 2:
Planning en lesopbouw, organisatie, bewegingsvormen
Periode 3:
Didactische werkvormen, presenteren
Periode 4:
Evaluatie

Onderdeel van je stage is het maken van de opdrachten uit het keuzedeelboekje Sportinstructie en activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Download het keuzedeelboekje doelgroep 4 t/m 12 jaar

Opbouw in stage
De meeste studenten die starten aan de opleiding sport en bewegen hebben nog weinig tot geen ervaringen in het lesgeven aan kinderen. In de stage opdrachten is ook een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad te zien:
Periode 1:
Het aanbieden van 1 bewegingsvorm aan een gedeelte van de groep
Periode 2:
Het aanbieden van 1 of meerdere bewegingsvormen aan een gedeelte van de groep of de hele groep
Periode 3:
Het aanbieden van een lessenreeks(4 weken) waarin iedere week 1 bewegingsvorm wordt aangeboden
Periode 4:
Het aanbieden van een lessenreeks(4 weken) van een gehele training/instuif (meerdere bewegingsvormen)

De stagebegeleider is sturend in dit proces. Als u vindt dat de moeilijkheidsgraad van de opdrachten niet overeenkomt met de capaciteiten van de student dan mag u deze aanpassen.

De student blijft eindverantwoordelijk voor zijn eigen stage en moet ervoor zorgen dat alle opdrachten worden uitgevoerd. Een wenselijke situatie is dat u de student in periode 1 nog een beetje stuurt en dat u daarna de verantwoordelijkheid meer neerlegt bij de student.


Stage bezoek
Twee keer per jaar komt er een docent van het Astrum college langs voor een stage bezoek. De student is verantwoordelijk voor het plannen van dit bezoek en zal medio december en april ingepland worden.

Lesvoorbereidingen
Iedere periode levert de student minimaal 4 lesvoorbereidingen in op school. Van de stagebegeleider wordt verwacht dat hij/zij feedback geeft met als doel het niveau van de lesvoorbereidingen omhoog te brengen.

Contact school
Als iemand niet functioneert dan willen wij daar graag snel van op de hoogte worden gebracht.