Huisregels van Astrum Sport & Bewegen

Om te zorgen voor een prettige leeromgeving, waarin iedereen zich veilig voelt, hebben we een aantal regels opgesteld:

In en om het gebouw geldt:
– Je gedraagt je netjes en beleefd.
– Je bent op tijd aanwezig in het leslokaal.
– Eten, drinken en roken mag alleen op de aangewezen plekken
– Smartphones, laptops en tablets gebruik je in de klas alleen als de docent daar toestemming voor geeft.
– Je laat geen afval achter
– Let goed op je eigen spullen, vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om tassen neer te zetten in gangen, trappenhuizen en voor nooduitgangen.
– Parkeer op het terrein van Winkelcentrum Presikhaaf, scooters hebben aparte plek op Leerpark terrein.
– Wangedrag, zoals drugsgebruik, bedreiging, diefstal, pesten, geweld, enzovoort kan ertoe leiden dat je geschorst of zelfs verwijderd wordt van school.
– Bediening van apparaten en installaties: dit mag alleen onder toezicht en op aanwijzing van een medewerker van het Astrum college gebeuren.