Stage contract
Alle studenten en praktijkopleiders moeten een stagecontract ondertekenen waarop staat dat zij dit jaar 260 klokuren stage lopen. De student kan er voor kiezen om deze uren te splitsen. Voor het keuzedeel (fitness of zwemmen) moeten dat minimaal 120 uur zijn.

Afronden van de stage
De student kan zijn stage voldoende afronden wanneer
• De student 260 (minimaal 120 per keuzedeel) klokuren heeft gemaakt
• Een voldoende heeft voor zijn eindbeoordeling
• Een voldoende heeft voor zijn opdrachten uit de stagemap

Het schooljaar bij ons is opgebouwd uit 4 periodes van 10 weken.
Na 10 weken moet de student zijn opdrachten af hebben van de desbetreffende periode en inleveren op school.
Periode 1 eindigt op 13 november
Periode 2 eindigt op 5 februari
Periode 3 eindigt op 23 april
Periode 4 eindigt op 17 juli

Beoordeling
Wij werken met een digitale beoordeling die aan het einde van iedere periode ingevuld moet worden. Om bij deze beoordeling te komen kunt u op onderstaande link klikken:

Tussenbeoordeling


Urenregistratie
De student houdt zelf zijn uren bij en deze urenregistratie wordt aan het einde van iedere periode door de praktijkopleider ondertekend. Naast het vaste moment mogen de studenten ook ingezet worden bij andere activiteiten en deze uren mogen ze meetellen. Per week mogen de studenten 1 uur rekenen voor het voorbereiden van de training. Dit uur mogen ze alleen tellen wanneer ze ook kunnen aantonen dat ze een voorbereiding hebben gemaakt op het lesvoorbereidingsformulier van sport en bewegen.

Stageopdrachten Fitnesstrainer A
De opdrachten voor studenten bestaat uit 2 delen. Deel 1 is het keuzedeelboekje (dit gebeurt in de lessen op school). Deel 2 is het portfolio via NLActief:
1. Handleiding portfolio
2. Werkblad portfolio
3. Lesvoorbereidingsformulier (LVS)
4. Toelichting lesvoorbereidingsformulier (LVS)
5. Deelopdracht 3: aangepast ivm Corona 2020
6. Deelopdracht 4/5 aangepast
7. Handleiding praktijkexamen
8. BeoordelingsprotocolStageopdrachten zweminstructeur
De opdrachten voor studenten bestaat ook voor dit keuzedeel uit 2 delen. Deel 1 is het keuzedeelboekje (dit gebeurt in de lessen op school). Deel 2 is het portfolio via de Zwembond:Loop je geen stage in de fitness of het zwembad? Of minder dan 260 uur dan heb je ruimte om al te starten aan je proeves. Ga in overleg met je
SLB-er om te starten aan een planning. Een proeve zou een lessenreeks (proeve 1) kunnen zijn of het organiseren van een evenement (proeve 2).